ag Resultat AB

ag Resultat AB utför redovisningstjänster för små och medelstora företag.

Adress

Postadress
ag Resultat AB
TUTARYD GNUSTORP 11
341 91 Ljungby
Besöksadress
ag Resultat AB
Garvaren Plan 3
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556812-1817

Ingår i kategorier: På Garvaren Konsulter Ekonomi

Verksamhet

Bransch: Redovisning Och Bokföring

Verksamhet / ändamål: Bolaget ska bedriva ekonomi- och bokföringstjänster för mindre företag.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela