Älvan Holding AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Älvan Holding AB
Olofsgatan 34
341 30 Ljungby
Besöksadress
Älvan Holding AB
Olofsgatan 34
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556864-2226

Ingår i kategori: Förvaltning

Verksamhet

Bransch: Övrig Reklamverksamhet

Verksamhet / ändamål: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag, bedriva internationell handel avseende förpackningar, förpackningstjänster, verktyg och maskiner för förpackningsindustrin och konsultation inom förpackningsindustrin samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela