GKN Aerospace Applied Composites AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
GKN Aerospace Applied Composites AB
Garvaren
341 60 Ljungby
Besöksadress
GKN Aerospace Applied Composites AB
Garvaren, Stationsgatan 2
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Telefon
0372-672 11
Hemsida / e-post
http://www.acab.se/

Organisation

Organisationsnummer: 556326-2988

Ingår i kategorier: På Garvaren Tillverkningsindustrier

Verksamhet



Verksamhet / ändamål: Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, reparation, underhåll och utbildning inom området fiberkomositer samt annan därmed förenlig verksamhet. BIFIRMAS VERKSAMHET / ÄNDAMÅL (ACAB) För den del av verksamheten som avser utveckling, produktion och försäljning inom området fiberkomositer. Tillverkning av vapen och ammunition Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter Industri- och produktdesignverksamhet Tillverkning av glasfiber Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela