Bertil Carlsson

Hyreslägenheter: Hovdingegatan och Rönnäsvägen.

Adress

Postadress
Bertil Carlsson
-
-
Besöksadress
Bertil Carlsson

Telefon och webb

Telefon
0372-129 18
Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 000000-XXXX

Ingår i kategorier: Hyresvärdar Bostäder

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela