Ebbe Skammelson och Angelstad kyrka

Riddaren Ebbe Skammelson dräpte i vredesmod sin trolovade. Han slogs i bojor och dömdes till att vistas ett dygn på var och en av sjön Bolmens 365 öar. Efter ett år sökte han sig till Angelstad kyrka, steg upp på en sten och sade: ¨Är jag värd att vila i helgad jord så sker det.¨ I detsamma föll bojorna av honom. Ebbe föll död ner och i stenen blev ett kors och ett fotavtryck synligt. Ebbes bojor blev till kors på kyrktaket...

Adress

Postadress
Ebbe Skammelson och Angelstad kyrka
Märta Ljungbergsvägen 1
341 35 Ljungby
Besöksadress
Ebbe Skammelson och Angelstad kyrka

Telefon och webb

Telefon

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 000000-XXXX

Ingår i kategorier: Sevärdheter och aktiviteter Sägenplatser

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela