Einarssons Bärgning AB

Välkommen till Einarssons Bärgning i Ljungby! Einarssons Bärgning är en del av Assistancekåren i Sverige och arbetar inom Ljungby kommun och delar av Älmhults kommun. Företaget är ett bärgningsföretag som också kan erbjuda transporter.Vi utför bärgning av alla typer av fordon, starthjälp, låsöppning, jourreparationer och transporter. Vår jourverksamhet innebär att vi är anträffbara sju dagar i veckan, dygnet runt!

Adress

Postadress
Einarssons Bärgning AB
Elinge Jakobs Gård 1
340 13 Hamneda
Besöksadress
Einarssons Bärgning AB
Elinge Jakobs Gård 1
340 13 Hamneda

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556825-8759

Ingår i kategorier: Fordon Diverse

Verksamhet

Bransch: Bärgning För Landtransport

Verksamhet / ändamål: Aktiebolaget ska bedriva biluthyrningsverksamhet, bilbärgning och utföra starthjälp för fordon, samt därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela