Ernst Thestrup & Son AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Ernst Thestrup & Son AB
Bolmsö Prästgården
341 93 Bolmsö
Besöksadress
Ernst Thestrup & Son AB
Bolmsö Prästgården
341 93 Bolmsö

Telefon och webb

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556053-3241

Ingår i kategori: Förvaltning

Verksamhet

Bransch: Konsultverksamhet Avseende Företags Organisation

Verksamhet / ändamål: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva och förvalta fastigheter, att idka handel med maskiner inom jordbruk och entreprenad, handel med aktier och andra värdepapper, konsultverksamhet inom ekonomi och management samt därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela