Företagarföreningen Månen Ljungby Ekonomisk Förening

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Företagarföreningen Månen Ljungby Ekonomisk Förening
Köpcenter Månen
341 30 Ljungby
Besöksadress
Företagarföreningen Månen Ljungby Ekonomisk Förening
Köpcenter Månen
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Telefon

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 769619-8618

Ingår i kategorier: Förvaltning Organisation

Verksamhet

Bransch: Intressebevakning Inom Branschorganisationer

Verksamhet / ändamål: Föreningen har till ändamål att utgöra ett samarbetsorgan för medlemmarna och därigenom förena rörelseidkarna i Köpcenter Månen för dess kommersiella utveckling, organisation och främjande. Föreningen skall i enlighet med dessa ändamål för medlemmarnas räkning genomföra profilskapande marknadsförings- och reklamaktiviteter för huset som helhet, inom ramen för den totalsumma för sådana aktiviteter som genereras av marknadsföringsbidragen.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela