H.E.M Alltjänst i Ljungby AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
H.E.M Alltjänst i Ljungby AB
Torsgatan 113
341 32 Ljungby
Besöksadress
H.E.M Alltjänst i Ljungby AB
Torsgatan 113
341 32 Ljungby

Telefon och webb

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556830-0585

Ingår i kategorier: Konsultation Arkitekter Industriutveckling Organisation Utbildningsväsende

Verksamhet

Bransch: Byggnadssnickeriarbeten

Verksamhet / ändamål: Bolaget ska bedriva entreprenad-, service-, och uthyrningsverksamhet - direkt eller genom dotterbolag - inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt att direkt eller indirekt driva arkitekt- och teknikkonsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranscherna, att bedriva byggnadsrörelse, äga och förvalta fast egendom eller tomträtt samt värdepapper, idka handel med fastigheter samt, att bedriva byggentreprenadverksamhet och handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, ävensom idka leasing och eller uthyrningsverksamhet med byggmaskiner och transportfordon samt att idka konsulterande verksamhet inom informationsteknologi samt, att bedriva konsultverksamhet inom fastighets- och utbildningsbranschen samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela