Hur Hörda by befolkades efter digerdöden

Digerdöden härjade i Sverige i mitten av 1300-talet. I Hörda by överlevde bara en kvinna. Efter många år kom en ensam man vandrade...

Adress

Postadress
Hur Hörda by befolkades efter digerdöden
Märta Ljungbergsvägen 1
341 35 Ljungby
Besöksadress
Hur Hörda by befolkades efter digerdöden

Telefon och webb

Telefon

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 000000-XXXX

Ingår i kategorier: Sevärdheter och aktiviteter Sägenplatser

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela