Idé & Resurscentrum I Ljungby AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Idé & Resurscentrum I Ljungby AB
Stationsgatan 2
341 60 Ljungby
Besöksadress
Idé & Resurscentrum I Ljungby AB
Garvaren
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556272-6348

Ingår i kategorier: På Garvaren Hårdvara Konsultation Övrigt inom IT

Verksamhet

Bransch: Diverse Övrig Utbildning

Verksamhet / ändamål: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utbildningsverksamhet och att erbjuda konsulttjänster, allt i syfte att främja kompetens- och organisationsutvecklingen inom företagen i regionen, att bedriva IT-verksamhet och Ljungby Bredband på ett sätt som främjar service och utveckling för studenter, privatpersoner och företag inom regionen, att aktivt främja näringslivsutvecklingen inom regionen till gagn för såväl befintliga företag som nyetablerade. Bolaget skall sträva efter att ställa all teknisk utrustning till yrkeshögskolans som gymnasieskolans förfogande. Där så erfordras skall bolaget gemensamt med skolorna planera sin verksamhet. De särskilda villkor som skall gälla för de medlemsföretag som ingår i Idé & ResursCentrum i Ljungby AB när dessa skall utnyttja bolagets tjänster, skall utformas av styrelsen efter förhandling mellan bolagets styrelse och respektive företag.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela