Infako Fastigheter AB

Hyreslägenheter: Vinkelgatan.
Förvaltare: Riksbyggen Ljungby

Adress

Postadress
Infako Fastigheter AB
SPANNMÅLSGATAN 9
291 32 Kristianstad
Besöksadress
Infako Fastigheter AB
Vinkelgatan
341 31 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556111-8182

Ingår i kategorier: Hyresvärdar Bostäder

VerksamhetVerksamhet / ändamål: Bolaget skall äga fastigheter och i anslutning härtill bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela