Jotal AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Jotal AB
Allmogevägen 26
341 40 Ljungby
Besöksadress
Jotal AB
Allmogevägen 26
341 40 Ljungby

Telefon och webb

Telefon

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556892-4384

Ingår i kategorier: Mjukvara Utbildning Övrigt inom IT Organisation

Verksamhet

Bransch: Datakonsultverksamhet

Verksamhet / ändamål: Aktiebolagets verksamhet ska vara inom Sverige och i andra delar av världen och vara verksamt inom IT- branchen, innefattande tillhandahållande av IT- konsulttjänster samt chefskonsulttjänster direkt eller indirekt, via andra konsultföretag, till företag verksamma företrädesvis inom branscher produktion, handel, kommunikation, medicin, byggnation och media. Bolaget ska vidare producera och utveckla dataprogram och tjänster specifika för internethandel för eget bruk samt dessa och andra dataprogram och tjänster, exempelvis utbildningar, för försäljning till nyssnämnda branscher. Vidare skall bolaget inom Sverige och i andra delar av världen vara verksamt inom handelsbranschen genom att idka handelsrörelse med internet som säljkanal och köpa, sälja, distribuera, hyra, designa, tillverka, reparera, uthyra, förändra, förbättra och göra affärer med småbyggnationer, apparater, maskiner, material och artiklar av alla slag, företrädesvis inom byggbranschen, mediabranschen, klädesbranschen, inredningsbranschen, hälsobranschen och reklambranschen.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela