LJUNGBY KOMMUN

Ljungby Kommun

www.visitljungby.se

Information om Ljungby kommun

Ljungby kommun finns i Kronobergs län.
Ljungby kommun är ett område som ligger i landskapet Småland i södra Sverige.
Från Ljungby är det 20 mil till Göteborg och 40 mil till Stockholm.
Man kan komma till Ljungby med bil eller med buss.
Ljungby kommun består av staden Ljungby och flera små orter som finns ganska nära staden.
I Ljungby kommun bor tjugosjutusen människor.
Det finns två tusen företag i Ljungby. I Ljungby finns också ett sjukhus där många människor arbetar.


Detta gör kommunen
Ljungby kommun ansvarar för skolorna och för vården till de gamla.
Kommunen ser också till att gator och parker är rena och att snön skottas bort.
Kommunen hjälper också till så att människor har något att göra på sin fritid.
 

Adress

Postadress
LJUNGBY KOMMUN
Ljungby kommun
341 83 Ljungby
Besöksadress
LJUNGBY KOMMUN
Olofsgatan 9
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 212000-0670

Ingår i kategori: Offentliga inrättningar

Verksamhet

Bransch: Vård Och Omsorg I Särskilda Boendeformer För Äldre Personer

Verksamhet / ändamål: Grundskoleutbildning och förskoleklass Öppna sociala insatser för äldre personer Förskoleutbildning Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem Dagbarnvård Avloppsrening Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar Insamling av icke-farligt avfall Biblioteksverksamhet Brand- och räddningsverksamhet Museiverksamhet Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering Samhällelig informationsförsörjning Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. Administration av infrastrukturprogram Skötsel och underhåll av grönytor Studieförberedande gymnasial utbildning Kommunal vuxenutbildning o.d. Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder Övrig fritids- och nöjesverksamhet Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem Utbildning inom grundsärskola Turist- och bokningsservice Grundvattenförsörjning Kommunala kulturskolans utbildning

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela