Lagans Byggnads AB

Om- och tillbyggnad av villor och fritidshus. ROT-jobb, från stambyte till större renoveringar, utförs för såväl bostadsrättsföreningar som större fastighetsbolag. Anbudsarbeten från totalentreprenader till vissa delade entreprenader. Kostnadskalkyler till både industrin och privatpersoner. Fastighetsservice.

Adress

Postadress
Lagans Byggnads AB
Västergatan 3
341 50 Lagan
Besöksadress
Lagans Byggnads AB
Västergatan 3
341 50 Lagan

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556491-7408

Ingår i kategori: Snickare

Verksamhet

Bransch: Byggande Av Bostadshus Och Andra Byggnader

Verksamhet / ändamål: Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och anläggningsområdet, byggnadsverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela