Ljungby Business Arena

Ljungby Business Arena

Ljungby Business Arena är näringslivets initiativ för tillväxt och samhällsansvar. Syftet är att samla hela Ljungby till en branschöverskridande arena för strategiska utvecklingsfrågor.

Bakgrunden till bildandet av arenan är de effekter som drabbade hela världen, Sverige och inte minst industriorten Ljungby i samband med finanskrisen 2008. Med globaliseringen följer allt tuffare konkurrens från lågprisländerna, men också en intensiv urbanisering till "storstadslandet".


Adress

Postadress
Ljungby Business Arena
Stationsgatan 2
341 60 Ljungby
Besöksadress
Ljungby Business Arena
Garvaren
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 769624-1517

Ingår i kategori: På Garvaren

Verksamhet

Bransch: Redovisning Och Bokföring

Verksamhet / ändamål: Föreningen har som ändamål att främja tillväxt och ekonomisk utveckling i hela Ljungby kommun genom medlemmarnas aktiva engagemang i branschöverskridande frågor som rör kompetensförsörjning, nyföretagande, nyetablering, attraktivitet, marknadsföring, in- frastruktur, affärsnätverk samt gränsöverskridande regionalt sam- spel.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela