Ljungby Energi AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Ljungby Energi AB
Box 262
341 25 Ljungby
Besöksadress
Ljungby Energi AB
Vislandavägen 1
341 38 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556192-4332

Ingår i kategorier: IT och datorteknik Konsulter Tillverkningsindustrier El, IT, larm, TV Energi Konsultation Övrigt inom IT

Verksamhet

Bransch: Generering Av Elektricitet

Verksamhet / ändamål: Bolaget ska köpa, producera och sälja energi samt tillhandahålla överföringstjänster gällande information i elektronisk form inom Ljungby kommun ochtill från angränsande kommuner. Det kommunala ändamålet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjning och elektronisk informationsöverföring inom delar av Ljungby kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för kommunlagens princip och förbud mot spekulativ verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela