Hotell Terraza

Lunch
Mån - Fre 11:30 - 13:30
Vi kan inte garantera att dessa uppgifter stämmer. Vi jobbar dock hårt med att hålla dem aktuella.

Adress

Postadress
Hotell Terraza
Stora Torget 1
341 30 Ljungby
Besöksadress
Hotell Terraza
Stora Torget 1
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556460-0244

Ingår i kategorier: Restauranger och mat Restauranger Övernattning Hotell

Verksamhet

Bransch: Hotellverksamhet Utan Restaurangrörelse

Verksamhet / ändamål: Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela