Ljungby Schakt ABEtt nytt gräv- och schaktföretag har sett dagens ljus. I maj startade Mikael Larsson, Hamneda, Ljungby Schakt, med ambitionen att ta olika typer av uppdrag både när det gäller vägar, tomter och trädgårdar.

Trädgårdsanläggningar
Som t.ex. nybyggen, planering, vatten och avloppsanläggningar trekammarbrunnar, dammar och gräs.

Markarbeten
Inom markarbeten jobbar jag bland annat med stensättning och plattläggning.

Vägbyggen
Skogsvägar / skogsbilvägar, skogsdikning.


Att jobba som anläggare och köra grävmaskin är mer en livsstil än ett jobb. Det känns ibland som om jag vore uppväxt i en grävmaskin.
/Micke


Adress

Postadress
Ljungby Schakt AB
Bäck Skattegård 14
340 13 Hamneda
Besöksadress
Ljungby Schakt AB
Bäck Skattegård 14
340 13 Hamneda

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556925-9186

Ingår i kategori: Mark och grund

VerksamhetVerksamhet / ändamål: Aktiebolaget ska bedriva entrepenadverksamhet inom bygg och anläggningsarbeten, mark och grundarbeten.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela