Målaskogsberg

Målaskogsberg lockar besökare främst under blåsippstiden. Men varje årstid har sin särskilda tjusning inom området, i synnerhet nu när Målaskogsberg är naturreservat och därför vårdas omsorgsfullt.

I norra delen lundartade områden med platåer, klippbranter och kärrdrag, al- och askkärr med en göl med omgivande fattigmyr. I södra delen odlingsmarker med smala stenbundna åkrar, gärdesbackar och hagmarker.

Adress

Postadress
Målaskogsberg
-
-
Besöksadress
Målaskogsberg

Telefon och webb

Telefon

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 000000-XXXX

Ingår i kategorier: Sevärdheter och aktiviteter Natur

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela