MWH Consulting AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
MWH Consulting AB
Olofsgatan 24 C
341 30 Ljungby
Besöksadress
MWH Consulting AB
Olofsgatan 24
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556793-6934

Ingår i kategorier: Industriutveckling Organisation Konsultation

Verksamhet

Bransch: Dataprogrammering

Verksamhet / ändamål: Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på konsulttjänster till ledningsnivå på företag eller avdelningar inriktade på informationsteknologi (IT). Fokuserade områden är rådgivning och stöd i samband med: - upphandling av programvara, IT-projekt och outsourcing av IT-tjänster - utnyttjande av IT kompetens och resurser från lågkostnadsländer - upprättande av kvalitetsledningssystem och processer för effektivisering av IT verksamheter - revision av IT projekt och IT tjänsteleveranser såsom applikationsförvaltning och drift av IT system. - styrgruppsarbete för IT projekt och IT tjänsteleveranser.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela