Per Åberg

Hyreslägenheter: Klockaregårdsgatan och Sunnerbostigen.

Adress

Postadress
Per Åberg
Klockaregårdsgatan 15
341 35 Ljungby
Besöksadress
Per Åberg

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 641013-XXXX

Ingår i kategorier: Hyresvärdar Bostäder

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela