Posten Företagscenter

Öppettider:
Må-Fr 8.30-10.00 15.00-18.00


Adress

Postadress
Posten Företagscenter
Kungsgatan 9
341 30 Ljungby
Besöksadress
Posten Företagscenter
Kungsgatan 9
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Telefon
020-23 22 21
Hemsida / e-post

Organisation

Organisationsnummer: 556711-5695

Ingår i kategori: Offentliga inrättningar

Verksamhet

Bransch: Postbefordran Via Nationella Posten

Verksamhet / ändamål: Bolaget skall med huvudinriktning på den svenska marknaden direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva rikstäckande postverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare direkt eller genom dotter- eller intressebolag genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela