Tannaker AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Tannaker AB
Tannåker Ljungsäter
341 96 Ljungby
Besöksadress
Tannaker AB
Tannåker Ljungsäter
341 96 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556585-9740

Ingår i kategorier: Förvaltning Organisation

Verksamhet

Bransch: Konsultverksamhet Avseende Företags Organisation

Verksamhet / ändamål: Bolaget skall förse små och medelstora företag med kompetens och kapital samt äga och förvalta lös och fast egendom jämte idka annan därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela