Ulf Bergner

Hyreslägenheter: Kungshögsgatan 12 och 14.

Adress

Postadress
Ulf Bergner
Timotejvägen 11
341 38 Ljungby
Besöksadress
Ulf Bergner
Kungshögsgatan 12
341 35 Ljungby

Telefon och webb

Hemsida / e-post

ulf.bergner57@gmail.com

Organisation

Organisationsnummer: 570401-XXXX

Ingår i kategorier: Hyresvärdar Bostäder

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela