Tamtron AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Tamtron AB
Stationsgatan 2
341 60 Ljungby
Besöksadress
Tamtron AB
Garvaren
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Hemsida / e-post
http://www.tamtron.se/

Organisation

Organisationsnummer: 556397-9847

Ingår i kategorier: På Garvaren Tillverkningsindustrier

VerksamhetVerksamhet / ändamål: Bolaget skall bedriva inköp, tillverkning, marknadsföring och service av vågutrustning och tillbehör för användning inom distributon, handel, offentlig verksamhet och industri avseende marknaderna entreprenad, sten och makadam, recykling, transport, materialhantering, butik jämte därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela