VBA Group AB


Vi är ett konsultföretag som är specialiserade för att uppnå en effektivare produktion med våra partners inom industrin. Vår affärsidé inom hela koncernen är att varje del ska produceras i rätt maskin och i rätt land som kan hanteras via oss i Sverige, Ungern, Italien, Turkiet, Bulgarien och Slovenien. Vårt primära fokus är att kontakta de mest lämpade leverantörer till våra partners som bygger på fasta kontakter vunnits från mer än tio års erfarenhet av att göra affärer globalt. Därför ger vi den bästa leverantörsbas till våra partners. Vi gör detta med hög kompetens och stort engagemang.


Adress

Postadress
VBA Group AB
Box 840
341 18 Ljungby
Besöksadress
VBA Group AB
Kungsgatan 6
341 30 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556775-4154

Ingår i kategori: Tillverkningsindustrier

Verksamhet

Bransch: Partihandel Med Diverse Andra Maskiner Och Diverse Annan Utrustning

Verksamhet / ändamål: Aktiebolagets verksamhet ska vara att köp och försäljning av komponenter till verkstadsindustrin, handel med maskiner, tillverkning av verkstadsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela