Södra

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Södra
Stationsgatan 2
341 60 Ljungby
Besöksadress
Södra
Garvaren
341 60 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 729500-3789

Ingår i kategorier: På Garvaren Jakt, Fiske, Skog och natur

Verksamhet

Bransch: Partihandel Med Virke Och Andra Byggmaterial

Verksamhet / ändamål: Föreningen har till ändamål att i samarbete med lantbrukets eko- nomiska föreningsrörelse i övrigt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bl a själv eller genom annan 1) bedriva handel med och förädling av skog och skogsprodukter från huvudsakligen föreningens medlemmar samt i samband därmed bedriva annan industri- och eller finansieringsverksamhet 2) söka åstadkomma en tryggad och ändamålsenlig avsättning till marknadsmässiga priser för medlemmarnas skogsprodukter 3) verka för en hög och värdefull skogsproduktion med natur- och kulturvårdshänsyn samt att lämna upplysning och tillhandahålla avverknings-, skogsvårdsförvaltnings- och övriga tjänster för en tillfredsställande lönsamhet i medlemmarnas skogsproduktion 4) stödja och utveckla enskilt skogsbruk, 5) bevaka och främja medlemmarnas näringspolitiska intressen, framför allt äganderättens innehåll, samt 6 bedriva med det ovan angivna förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela