Strålfors svenska AB

Presentation saknas
Här kan du presentera ditt företag med egna ord. Klicka på Komplettera uppgifterna nedan för att kontakta oss.
Det är självklart gratis.
Tänk på att du har en bra möjlighet att presentera ditt företag med ord och bild, helt gratis, för att dina nya och gamla kunder enkelt ska kunna hitta dig.

Adress

Postadress
Strålfors svenska AB
Helsingborgsvägen 20
341 84 Ljungby
Besöksadress
Strålfors svenska AB
Helsingborgsvägen 20
341 33 Ljungby

Telefon och webb

Organisation

Organisationsnummer: 556062-0618

Ingår i kategori: Tillverkningsindustrier

Verksamhet

Bransch: Verksamheter Som Utövas Av Huvudkontor

Verksamhet / ändamål: Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla tjänster och produkter inom print, kuvertering, eletronisk informationsöverföring, elektroniska betalningar, kort-, personalisering, elektronisk identifiering och logistik samt därmed förenlig. Bolaget ska bedriva tryckeri med tillhörande logistiklösningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utveckla och producera varor och tjänster för informationshantering, överföring och finansieringsrörelse, med undantag för sådan rörelse som avses i lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse samt att äga och förvalta aktier och fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela