Burger King

Burger
Vi kan inte garantera att dessa uppgifter stämmer. Vi jobbar dock hårt med att hålla dem aktuella.

Adress

Postadress
Burger King
Skånegatan 3
341 31 Ljungby
Besöksadress
Burger King
Skånegatan 3
341 31 Ljungby

Telefon och webb

Telefon

Organisation

Organisationsnummer: 000000-XXXX

Ingår i kategorier: Restauranger och mat Snabbmat

Verksamhet

Komplettera / justera

Ser du felaktigheter eller saknar du information ovan. Klicka på länken här och fyll i det du anser saknas.

Komplettera uppgifterna

Våra företagsuppgifter kommer från SCB. Vi har inte kört några automatiska uppdateringar av våra register på ett tag. Så observera att uppgifterna kan vara inaktuella. Meddela oss gärna om det är något som du saknar eller ser är felaktigt.
Dela