Hur Hörda by befolkades efter digerdöden

Hur Hörda by befolkades efter digerdöden
N' 56.9353, E' 14.1294
Digerdöden härjade i Sverige i mitten av 1300-talet. I Hörda by överlevde bara en kvinna. Efter många år kom en ensam man vandrade...
Dela