Målaskogsberg

Målaskogsberg
N' 56.8281, E' 14.2478
Målaskogsberg lockar besökare främst under blåsippstiden. Men varje årstid har sin särskilda tjusning inom området, i synnerhet nu när Målaskogsberg är naturreservat och därför vårdas omsorgsfullt.

I norra delen lundartade områden med platåer, klippbranter och kärrdrag, al- och askkärr med en göl med omgivande fattigmyr. I södra delen odlingsmarker med smala stenbundna åkrar, gärdesbackar och hagmarker.
Dela