Strands Jordkula

Strands Jordkula
N' 56.8294, E' 14.2690
Här bodde familjen Strand 1865 – 1904.

Lena Karlsson och John Ingman har skrivit en bok om ”FAMILJEN STRAND OCH DERAS JORDKULA I MÅLASKOG”. Denna skrift finns att köpa i jordkulan eller i museet på torget i Målaskog för endast 30 kronor.

Här kan man läsa om hur familjen Strands levde och försörjde sig. Det var trångt i jordkulan, inte minst när man bodde sju personer på dessa få kvadratmetrar.
Dela